Job shortage list in Sweden 2022

In Sweden there are many occupations that are in high demand. The Migration Agency has issued a jobs shortage list with a list of all occupations that are currently in high demand with a short supply of workers. This job shortage list in Sweden is based on statistics from the Swedish Employment Agency, the Police, and the Ministry of Foreign Affairs.

FOR THE MOST UPDATED LIST FROM 2023 ONWARDS, CLICK HERE

Below you will find a translated list of all occupations that are mentioned on the job shortage list:

Swedish job title English job title
Anläggningsarbetare Construction workers
Anläggningsmaskinförare Construction machine operator
Apotekare Pharmacist
Arbetsterapeuter Occupational therapists
Arkitekter och lantmätare Architects and surveyors
Bagare och konditorer Bakers and confectioners
Barnmorskor Midwives
Barnskötare Nanny
Bartendrar Bartenders
Behandlingsassistenter och socialpedagoger Social work professionals
Betongarbetare Concrete workers
Biomedicinska analytiker Biomedical analysts
Biståndsbedömare Social aid assessor
Buss- och spårvagnsförare Bus and tram drivers
Byggnads- och ventilationsplåtslagare Building and ventilation sheet metal workers
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning Civil engineer in construction
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik Civil engineer in Electrical Engineering
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik Civil engineer Chemical Engineering
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering Civil engineer in Logistics and Production Planning
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik Master of Science in Mechanical Engineering
Controller Controller
Distributionselektriker Distribution electrician
Drifttekniker vid värme- och vattenverk Technician at heating and waterworks
Drifttekniker, IT Operations Engineer, IT
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker Electronics repairers and communications electricians
Fastighetsförvaltare Property manager
Fastighetsskötare Property manager
Fin-, inrednings- och möbelsnickare Carpenters
Finmekaniker Precision mechanics engineer
Fordonsmontörer mechanical machinery assemblers
Frisörer Hairdressers
Fysioterapeuter Physiotherapists
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Driver of agricultural and forestry machinery
Företagssäljare Business salesman
Förskollärare Preschool teacher
Golvläggare Carpenter
Grundskollärare Primary school teacher
Grundutbildade sjuksköterskor Nurses
Gymnasielärare High school teacher
Hovmästare och servitörer Foremen and waiters
Industrielektriker Industrial electrician
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning Engineers and technicians in construction
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik Technicians in electrical engineering
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och Engineers and technicians in industry, logistics and
produktionsplanering production planner
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik Engineers and technicians in chemistry and chemical engineering
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik Mechanical engineers
Inköpare och upphandlare Buyers and purchasers
Installations- och serviceelektriker Installation and service electrician
Jurister Lawyers
Kockar och kallskänkor Chefs and servers
Kriminalvårdare Prison and probation officers
Kuratorer Curators
Kyl- och värmepumpstekniker Cooling and heat pump techniques
Laboratorieingenjörer Laboratory engineers
Lackerare och industrimålare Varnishes and industrial painters
Lastbilsförare Truck driver
Lokförare Train driver
Läkare Doctor
Lärare i yrkesämnen Teachers in vocational subjects
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare Ore processing professions and well drillers
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri Machine operators, rubber, plastics and stationery industry
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter Machine operators, chemical and pharmaceutical products
Maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri Carpenters and machine operators in the wood industry
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete Machine installers and machine operators in metal work
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer Medical secretaries and care administrators
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Environmental and health inspectors
Mjukvaru- och systemutvecklare Software and system developer
Montörer av elektrisk och elektronisk utrustning Installers of electrical and electronic equipment
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer Motor vehicle mechanics and vehicle repairers
Murare Bricklayer
Målare Painter
Nätverks- och systemtekniker Network and system technicians
Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär Farmer (agricultural plants, fruits and berries)
Personliga assistenter Personal Assistants
Processoperatörer, trä- och pappersindustri Process operators, wood and paper industry
Processövervakare inom kemisk industri Process supervisor in the chemical industry
Psykologer Psychologists
Receptarier Recipients
Redovisningsekonomer Accounting economists
Revisorer Auditors
Röntgensjuksköterskor X-ray nurses
Saneringsarbetare Sanitation workers
Skogsarbetare Forest workers
Skötare Caretaker
Slaktare och styckare Butchers and butchers
Smeder Blacksmiths
Socialförsäkringshandläggare Social insurance administrator
Socialsekreterare Social Secretary
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård Specialist nurses in emergency health care
Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård Specialist nurses in general health care
Speciallärare och specialpedagoger Special needs teachers and educators
Speditörer och transportmäklare Freight forwarders and transport brokers
Studie- och yrkesvägledare Guidance counselors
Städare Cleaners
Ställningsbyggare Scaffold builder
Supporttekniker, IT Support technician, IT
Svetsare och gasskärare Welders
Systemanalytiker och IT-arkitekter Systems analysts and IT architects
Systemförvaltare / Systemadministratörer System administrator
Systemtestare och testledare System tester and test leader
Säkerhetsinspektörer Security inspectors
Takmontörer Ceiling fitters
Tandhygienister Dental hygienists
Tandläkare Dentist
Tandsköterskor Dental nurses
Tandtekniker och ortopedingenjörer Dental technicians and orthopedic engineers
Taxiförare Taxi driver
Telefonförsäljare Telephone salesman
Tolkar Interpreters
Transportledare och transportsamordnare Transport manager and transport coordinator
Truckförare Truck driver
Träarbetare och snickare Woodworkers and carpenters
Trädgårdsanläggare Gardeners
Tunnplåtslagare Sheet metal worker
Tågvärdar och ombordsansvariga Train hosts and onboard managers
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer Maintenance mechanics and machine repairers
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende Assistant nurses, home care and nursing homes
Undersköterskor, vårdavdelning och mottagning Nurses, ward and receptionist (healthcare)
Universitets- och högskollärare University and college teachers
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Breeders and caretakers of farm animals
Veterinärer Veterinarians
VVS-montörer Plumbers
Vårdare och boendestödjare Caregivers and housing supporters
Vårdbiträde Nursing assistant
Väktare och ordningsvakter Guards and security guards
Växtodlare och djuruppfödare med blandad drift Plant breeders and animal breeders with mixed operation